Toyota gaffeltruck

Toyota gaffeltruck

1300 dag (8t)

Egenskaper

  • Vekt: 4,5t
  • Kapasitet 2,7 t: 4m
  • Kapasitet 1,8 t: 5m
  • Kapasitet 1,2 t: 6m
  • Dieseldrevet

Beskrivelse