Skreen Transport er en underavdeling av Flexi Trans As og har hovedkontor på Oppdal. Vi har ca 25 ansatte og ca 30 lastebiler. Vi driver i hovedsak med massetransport, men har også kranbil, krokbil, asfalt og maskinsemier. Noen av våre trekkere går også fast på tralletrekking.

Hovedkontor, verksted og lager ligger som sagt på Oppdal, men vi har også en avdeling på østlandet. Massetransporten foregår stort sett i Trondheim og på Østlandet.

Noen av våre samarbeidspartnere